Sběr živočišných tuků

Sběr živočišných tuků

Naše společnost se již dlouhodobě zaměřuje na úzkou spolupráci s podniky, které se zabývají jateční
a masnou výrobou. Činnost spočívá ve sběru surových živočišných tuků, které jsou veterinárně zařazeny jako VŽP III. kategorie.

Nabízíme sběr těchto vedlejších živočišných produktů:

  • Hovězí lůj
  • Vepřové plstě
  • Vepřové mikry
  • Kosti, aj. 

V současnosti máme vybudovanou stabilní síť sběrných míst, sběr realizujeme vlastními chladírenskými vozy. Nabízíme spolehlivost, pravidelnost sběru, flexibilitu, příznivé ceny, platební morálku a individuální přístup
ve vztahu k našim obchodním partnerům.

 

Pro více informací nás kontaktujte ► zde.